Wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części są wykonywane do różnych celów pełniąc funkcję:
•  funkcję doradczą,
•  funkcję argumentacyjną,
•  funkcję mediacyjną,
• funkcję zabezpieczającą,
• funkcję informacyjną.
 

Poznanie wartości przedsiębiorstwa potrzebne jest przy dokonywaniu transakcji kupna/sprzedaży, w postępowaniach o podział majątku, wyjściu/wyłączeniu wspólnika, w postępowaniach spadkowych, w transakcjach gdzie zabezpieczeniem będą udziały przedsiębiorstwa, innych.

W transakcjach przygotowanej likwidacji tzw. pre pack dokonanie wyceny jest wymagane ustawą.

Do różnych celów oraz w różnym stanie faktycznym stosuje się różne metody wyceny.

Ogólnie metody wyceny dzielimy na trzy podstawowe grupy:
• metody dochodowe,
• metody majątkowe,
• metody mieszane.

Wykonując wycenę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części uwzględnia się również analizy:
• aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
• jego bliższego i dalszego otoczenia oraz perspektyw,
• czynników ryzyka działalności,
• pozycji konkurencyjnej,
• projekcje i prognozy finansowe.

Wiedza o zmianie wartości przedsiębiorstwa przed i po dokonaniu działań inwestycyjnych (restrukturyzacyjnych) może być kluczowa podczas podejmowania decyzji o samej inwestycji (restrukturyzacji) jaki i w procesie negocjacji podczas pozyskiwania finansowania.