Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tałtach k/Mikołajek

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tałtach k/Mikołajek

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tałtach k/Mikołajek

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tałtach k/Mikołajek, stanowiących dziesięć działek gruntu składających się przed podziałem na działkę gruntu nr 528/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr: OL1M/00034993/5., działki:

1.  528/38 o pow. 3 006 m2
2.  528/39 o pow. 3 269 m2
3.  528/40 o pow. 3 368 m2
4.  528/41 o pow. 3 006 m2
5.  528/42 o pow. 3 004 m2
6.  528/43 o pow. 3 014 m2
7.  528/44 o pow. 3 006 m2
8.  528/45 o pow. 3 013 m2
9.  528/46 o pow. 6 493 m2
10.  528/47 o pow. 3 591 m2

Cena nie mniejsza niż:
438.750 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)
Wadium:
43.875 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) należy wpłacić do 22 kwietnia 2021r.

wyciąg z regulaminu