Dom mieszkalny w Choruli

Dom mieszkalny w Choruli

Dom mieszkalny w Choruli

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości tj. nieruchomość gruntowa zabudowana, obejmująca dz. Nr 271/3 i 271/9 o pow. 0,2149 ha, położona w gminie Gogolin, w obrębie Chorula, przy ul. Opolskiej 7, księga wieczysta – KW OP1S/00063553/8

Cena nie mniejsza niż  774 0000 zł.

Wadium w wysokości  77 400 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu – 15 marca 2022 r. o godz. 12.00

Wyciąg z regulaminu przetargu Chorula