Dom Lisięcice

Dom Lisięcice

Dom Lisięcice

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lisięcicach gm. Głubczyce, działka gruntu nr 776/1, pow. 0,0312 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gosp.(stodoła), KW nr OP1G/00027947/2

Cena nie mniejsza niż: 58 200 zł

słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych

Wadium: 5 820 zł

słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych

/należy wpłacić do 7 października 2021r./

wyciąg z regulaminu sprzedaży