Dom Stare Siołkowice

Dom Stare Siołkowice

Dom Stare Siołkowice

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Starych Siołkowicach gm. Popielów, powiat opolski, działka gruntu nr 796, pow. 0,1217 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, KW nr OP1B/00014033/3.

Cena nie mniejsza niż: 215 000 zł

słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych

Wadium: 21 500 zł

słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych

należy wpłacić do 1 sierpnia 2022 r.

na nr rachunku bankowego

25 1750 0012 0000 0000 3730 4204

Rozstrzygnięcie przetargu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Syndyka

wyciąg z regulaminu sprzedaży