2/3 udziału w mieszkaniu Opole

2/3 udziału w mieszkaniu Opole

2/3 udziału w mieszkaniu Opole

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Batalionu „Zośka” 5, składającej się z 2/3 udziału w spółdzielczym własnościowym lokalu mieszkalnym nr 401, położonym na 4 piętrze, o powierzchni 71,76 m2, KW nr OP1O/0094844/8 .

Cena nie mniejsza niż: 206 667 zł
słownie: dwieście sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych
Wadium: 20 666,70 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy
/należy wpłacić do 7 października 2021r./

Wyciąg z regulaminu sprzedaży