Przemysław Langer
Jest głównym filarem kancelarii, doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności kadry zarządzającej co do terminowości i zasadności działań w przypadku wystąpienia stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa ukończył min. studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej posiada bogate, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, zarządzania finansami, zarządzania zmianą, fuzji i przejęć, integracji nowo nabytych aktywów ze strukturami właściciela, negocjacji biznesowych.

Iwona Langer
Jej naczelną zasadą w biznesie jest dobro Klienta i szukanie takich rozwiązań by efekty były długofalowe i obciążone jak najmniejszym ryzykiem. Doświadczenie nabyte w trakcie obsługi podmiotów gospodarczych oraz pracy w Trzecim sektorze powoduje ogromną swobodę w niesieniu pomocy w sprawach związanych z doborem optymalnej ścieżki postępowania. Posiada wykształcenie ekonomiczne (Psychologia i komunikacja w biznesie) oraz z zarządzania (Zarządzanie w administracji publicznej) co w pełni pozwala na profesjonalne podejście do każdego Klienta.

Kancelaria świadczy usługi wszystkim, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych oraz przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom chcącym dokonać zmian i reorganizacji.

Zajmujemy się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W zakresie naszych usług znajduje się szeroko pojęte doradztwo restrukturyzacyjne (przygotowywanie i prowadzenie postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i sanacyjnych, restrukturyzacja kapitałowa, restrukturyzacja zadłużenia) oraz wycena przedsiębiorstw w postępowaniach podziałowych, postępowaniach typu pre-pack, transakcjach sprzedaży, procesach wyłączenia/wyjścia wspólnika, itp.

restrukturyzacja kapitałowa poszczególnych podmiotów oraz całych grup kapitałowych, w szczególności poprzez: przekształcenie, połączenie lub podział spółek w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w spółki kapitałowe, restrukturyzacja z uwzględnieniem mechanizmów aportowych m.in. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W procesie restrukturyzacji uwzględniona jest w szczególności optymalizacja formy prawnej pod kątem odpowiedzialności wspólników lub członków zarządów.

restrukturyzacja zadłużenia, w postaci zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, sanacyjnym oraz postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, negocjacje i zawieranie układów/ugód pozasądowych, układów ratalnych z ZUS, US, innymi wierzycielami publicznoprawnymi.